09:05 EDT Thứ năm, 25/08/2016
Nhiệt liệt Chào mừng 71 năm ngày thành lập ngành ĐỊA CHÍNH VIỆT NAM - 03/10/1945 - 03/10/2016
Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam

Trang nhất » download

Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam
Tổng cục Quản lý đất đai
Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam

Phần mềm ConvertFileDgnUnicode2016 là phần mềm hỗ trợ chuyển đổi phông tiếng việt từ TCVN3 sang Unicode và ngược lại trên microstation cho bản đổ địa chính, bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT và 29/2014/TT-BTNMT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ELIS

Tác giả: Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tài nguyên & Môi trường - Đã xem: 9726 - Đã tải về: 1667

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm ELIS phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính

 

Giới thiệu

SỰ RA ĐỜI CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT VÀ SẢN PHẨM ĐẦU TAY CỦA TOÀN NGÀNH

1. Sự ra đời của Tổng cục Quản lý ruộng đất - đánh dấu bước ngoặt về vị thế của ngành và sự hoàn thiện cơ bản về yêu cầu, nội dung và phạm vi quản lý Nhà nước đối với đất đai             Quản lý Nhà nước đối với đất đai - một nhiệm vụ không thể...

Đăng nhập hệ thống

Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam