18:58 ICT Thứ sáu, 29/07/2016
Nhiệt liệt Chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành ĐỊA CHÍNH VIỆT NAM - 03/10/1945 - 03/10/2015
Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam

Trang nhất » download » Hướng aẫn sử dụng

Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam
Tổng cục Quản lý đất đai
Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam
Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là yêu cầu cơ bản để xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Trong nhiều năm qua, các địa phương đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện ở nhiều địa bàn gắn với đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Một số tỉnh (điển hình như Đồng Nai, An Giang) và một số quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh khác (thuộc thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, thành phố Hô Chí Minh) đã cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đã tổ chức quản lý, vận hành phục vụ yêu cầu khai thác sử dụng rất hiệu quả và được cập nhật biến động thường xuyên ở các cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, nhiều địa phương còn lại việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mới chỉ dừng lại ở việc lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính dạng sổ cho riêng từng xã ở một số địa bàn mà chưa được kết nối, xây dựng thành cơ sở dừ liệu địa chính hoàn chỉnh nên chưa được khai thác sử dụng hiệu quả và không cập nhật biến động thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên đây là do sự nhận thức về cơ sở dữ liệu địa chính hiện nay chưa đầy đủ; việc đâu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở các địa phương chưa đông bộ và các bước thực hiện chưa phù hợp. Để khắc phục tình hình trên đây, Tổng cục Quản lý đất đai Hướng dẫn xây đựng cơ sở dữ liệu địa chính để các địa phương có cơ sở rà soát, hoàn thiện dự án tổng thể và các thiết kế kỹ thuật - dự toán vê đo đạc lập bản đô địa chính và đăng ký, câp Giây chứng nhận gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của địa phương cho phù hợp; đồng thời có kế hoạch, bước đi phù hợp, đầu tư đồng bộ và chỉ đạo thực hiện đầy đủ nhằm đạt được mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thông tin chi tiết
Tên file:
Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tổng cục Quản lý đất đai
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
download » Hướng aẫn sử dụng
Gửi lên:
04/10/2011 10:38
Cập nhật:
04/10/2011 10:38
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
Tổng cục Quản lý đất
Dung lượng:
1.10 MB
Đã xem:
7560
Đã tải về:
5907
Đã thảo luận:
1
Tải về
Từ site ĐỊA CHÍNH VIỆT NAM:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Giới thiệu

SỰ RA ĐỜI CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT VÀ SẢN PHẨM ĐẦU TAY CỦA TOÀN NGÀNH

1. Sự ra đời của Tổng cục Quản lý ruộng đất - đánh dấu bước ngoặt về vị thế của ngành và sự hoàn thiện cơ bản về yêu cầu, nội dung và phạm vi quản lý Nhà nước đối với đất đai             Quản lý Nhà nước đối với đất đai - một nhiệm vụ không thể...

Đăng nhập hệ thống

Chúc mừng ngành Quản lý đất đai 70 nam